Zero Waste produkter

Zero Waste produkter

Zero Waste

Vad är Zero Waste produkter? Noll avfall innebär att hantera och reglera processen för att producera produkter för att systematiskt undvika och minska giftiga material. Det betyder att produkten måste vara ekologisk och processen att producera produkten måste också vara ekologisk. Till exempel är en elbil som inte bearbetas av solenergi eller vindenergi utan av en radiator inte en Zero Waste produkt. Det beror på att det inte är ekologiskt att generera elen för att ladda bilen. Alla produkter som produceras på Dooek.com är dock ekologiska, våra bivaxdukar är till och med tillverkade av återvunnen bomull, vilket innebär att alla våra produkter är 100 % Zero Waste produkter.

Hur vet jag om en produkt verkligen är en Zero waste produkt?

Zero Waste produkter är inte så lätta att känna igen. Vi på Dooek.com är transparenta och vi publicerar våra processer på vår hemsida så att du vet exakt hur dina bivaxfolier är gjorda. Det är dock inte klart för många producenter som säljer bivaxfolier hur bivaxdukar produceras. Därför rekommenderar vi att du inte beställer en bivaxduk från alla leverantörer eftersom den måste vara ekologisk.

Så innan du köper en produkt bör du alltid dubbelkolla att produkterna är Zero Waste produkter genom att gå in på leverantörens hemsida. Om det inte finns ytterligare information på hemsidan om hur produkten tillverkas rekommenderar vi att du köper en alternativ Zero Waste produkt. Du kan anta att de företag som köper zero-waste produkter är stolta över sin produkt och även tillhandahåller text och förklaring om den på sin hemsida.

Kan Zero Waste produkterna såsom bivaxdukar endast beställas via Dooek.com?

Vi har många olika leverantörer som säljer våra produkter nationellt och internationellt. Du behöver alltså inte bara köpa bivaxfolier på Dooek.com, för du kan även beställa produkterna via våra leverantörers webbshoppar. Observera att inte alla beslag är desamma. Så kolla först med vilken producent bivaxfolier är gjord innan du köper den eftersom de ibland ser lika ut men kommer inte från samma producent. Då riskerar du att inte köpa en Zero Waste produkt trots att det var din avsikt.

Vilka är Dooek.com Zero Waste produkter?

Nedan placerar jag Zero Waste Products från Dooek.com:

-Hyperlänk

-Hyperlänk

-Hyperlänk

Back to blog